מבוגרים

ישראל ופלשתים – השפעות דו סטריות?

נתוודע לשינויים שעברה החברה הפלשתית כתוצאה מן האינטראקציה עם קבוצות אחרות והשפעת קשרים אלו על הזהות הפלשתית,תוך בחינת השינויים בתרבות החומרית וההתייחסות המקראית ליחסי ישראל פלשת.

ניתן לשלב סיור באשדוד וטעימה פלשתית.

משך הפעילות: בין שעה וחצי לשלוש שעות.

שמשון ודלילה

המבקרים ייקחו חלק פעיל במפגש תיאטרלי עם המוצגים דרך הסיפורים המקראיים האטרקטיביים ביותר אודות הפלשתים וישראל.

ניתן לשלב סיור באשדוד וטעימה פלשתית.

משך הפעילות: בין שעה וחצי לשלוש שעות.