בעלי.ות תפקידים

המשנה למנכ"ל ומנהלת מוסדות התרבות בחברה העירונית
גב' נעמי אדר הופמן
08-8545181

הנהלה
מירה לוי – מנהלת
08-6224789

מחלקת חינוך והדרכה
זיו גביש – מנהלת חינוך
08-6224787

שיווק ותיאום ביקורי קבוצות
אבירם אלישע
08-8679720

אחזקה
ימין שבת – אחראי אחזקה
08-6224790

מזכירת המוזאון
ענת רסולי
08-6224799 | phcm.co.il