אודות המרכז
מרכז מידע ומחקר
המוזאון המחודש נמצא בקשר שוטף עם חוגי הארכיאולוגיה באוניברסיטאות בר אילן ותל אביב, האחראיות על החפירות בתל צפית ובאשדוד ים בהתאמה. במסגרת תכנית השדרוג במוזאון התווסף גם "מרכז מידע ומכון מחקר" אשר מטרתו לאגד ולרכז מידע עדכני בנושאי גויי הים בכלל והפלשתים בפרט. שיתוף הפעולה עם חוגים אלו יתרמו להבניה...