Alternate Text

יום המוזאונים 2017 

היסטוריה שנויה במחלוקת 

סיור מודרך בתערוכות המוזאון|
יום שני| 15/5/2017 | 11:00-12:30
 

פלשתים – איך מספרים את הסיפור? אויב מקראי או שכן?  

מחד, המקרא מתאר אותם כאויב מר של ישראל, אך הסיפור הארכיאולוגי מתאר מציאות שונה. האם ישנה סתירה בין הסיפור המקראי לבין הממצאים הארכיאולוגים?  או שמא גם התנ"ך וגם המחקר מתארים תמונה שלמה אודות עולמם של הפלשתים? 

סיור בתערוכה 'חולות הזמן' תערוכת המחווה ל 60 שנה לעיר אשדוד. 

שיח גלריה עם אוצרת התערוכות גלית ליטני 

כניסה ללא עלות**

 הרשמה בטלפון 086224799