אודות המחלקה
Alternate Text

 

אני מאמין – מחלקת חינוך

חפצים מתקופות קדומות הם כלים עשירים לחקירת המשמעות של המסע האנושי. באמצעות בדיקת חפצים אלו אנו יכולים לקדם דיאלוג הנוגע לערכים עמוקים יותר שאנו כבני אדם חולקים. לכן, תפקיד חינוכי בסיסי של המוזאון הוא טיפוח ערכים אנושיים, סובלנות, קבלת השונה והבנה באמצעות מיקוד תשומת הלב בחפצים שמקורם בחוויות אנושיות משותפות וניסיון להפיק מהם לקחים. עם כל חפץ וכל מבקר יש אפשרות חדשה להציג שאלות בנוגע לערכים אנושיים בסיסיים הקשורים לחפצים תרבותיים והיסטוריים. King, S' K, 1996.

מחלקת החינוך רואה במוזאון מקור ידע וסביבת למידה עשירה המציעה מפגש בלתי אמצעי עם תרבות קדומה. הממצאים הארכיאולוגיים העתיקים מתעוררים לחיים באמצעים  דיגיטליים עכשוויים, ומרעננת את חוויית הביקור. חשיפה חינוכית לתצוגת הקבע הארכיאולוגית 'עולמם של הפלשתים' מקרבת את קהל המבקרים לתרבות מקומית קדומה, תרבות שהטביעה את חותמה באזורנו הן מבחינה חומרית והן בהתהוות האתוס אודות 'ישראל הקדום'. החשיפה החינוכית לתערוכות המתחלפות העוסקות באתנוגרפיה יוצרת גשר בין העבר לעתיד, קשר בין-דורי, שימור המורשת כעם תוך שימת דגש על הפרטים המרכיבים את זהותו.