סיר הוא תבנית נוף מולדתו
Alternate Text

כתבתה של מרב סריג, גלובס, 2015