איפה אפשר לפגוש פלשתים בישראל?
לימדו אותנו לראות בהם אויב מר וחצוף, אבל מסע לאורך עקבות הפלישתים הפזורות בארץ מגלה עם מרתק ויצירתי, חובב יין וברווזים. כמה מרענן לבחון אויב ותיק באור חדש, ולו באיחור של 3,000 שנה. עיתון "הארץ", כתבתו של משה גלעד 22/11/2013
Alternate Text