מחלקות

הנהלה: 

גב' נעמי אדר הופמן – מנהלת מוזאוני אשדוד ומוסדות האמנות

טלפון: 08-8545181

 

אוצרות:

גב' יעל ויזל - אוצרת המוזאון 

טלפון: 08-6224791 

 

מחלקת חינוך והדרכה: 

חוה קלדרון - רכזת

טלפון: 08-6224787    

 

מחלקת פרויקטים ויח"צ:

מירה לוי – רכזת

טלפון: 08-6224789


אחזקה:

ימין שבת - אחראי אחזקה

טלפון: 08-6224790


קבלה:

אילנית אזרואל – מזכירת המוזאון

טלפון: 08-6224799

 

שיווק ותיאום ביקורי קבוצות:

אבירם אלישע

טלפון: 08-8679720

נייד: 0544867420